Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt từng trẻ từ 2 - 6 tuổi. Đội ngũ Novakids cùng những đứa trẻ sẽ cố gắng trở thành những nhân tố tích cực và trách nhiệm. luôn thể hiện và nâng cao các giá trị chuẩn mực đạo đức sau:

Mọi hành động của Novakids đều hướng tới trẻ và vì trẻ

Novakids hành động vì niềm vui, hạnh phúc của trẻ. Novakids xây dựng mối quan hệ với phụ huynh, các bé, đồng nghiệp, xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của Novakids trẻ luôn được tôn trọng. Trong nội bộ của Novakids mọi thành viên được coi là tài sản quý giá nhất giúp Novakids đi đến thành công. 

Novakids luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với các con:

Novakids hướng tới xây dựng một nền giáo dục mang ý nghĩa nhân văn. Và mang đến những triết lý ý nghĩa và bền vững. Xây dựng một nền giáo dục tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tụy trong mỗi công việc và mỗi hành động đối với các con.

Sức mạnh trong mọi hành động của Novakids là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể:

Novakids phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho nền giáo dục Việt Nam bằng tất cả trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo của các cô giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong hiện tại và tương lai.

Novakids phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của Phụ huynh và các con

Novakids luôn coi trọng những cam kết với phụ huynh. Trung thành với tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực. Novakids luôn tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin của Phụ huynh đã giao phó, sẽ xây dựng thành công hình ảnh tốt đẹp về giáo dục mà Novakids mong muốn tiến tới trong hiện tại và tương lai..