LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

#GoldStar

Phonics: Letter W - Activities: Witch finds the pictures

Science: Animals and Their Young Ones

Activities: Learn the different names of animals and how to call their young ones.

Children are naturally energetic and playful. If learning English is just learning through lessons and books, they will quickly lose interest and not achieve high efficiency.

 At Novakids, Integrating English games into the teaching process helps children feel interested, absorb knowledge more effectively while also making the learning process enjoyable.

Games that help child "learn through play, play to learn" not only to play himself/herself, but children can also play with friends, teachers and parents. As a result, children’s English comprehension, reflexive skills, social and collectives activities will also improve.

In addition, the English teaching program with a variety of activities also helps encourage a love of learning, builds children's confidence when using English, offers a range of activities that foster an interest in learning and develop the necessary skills for children in current and future life.

-----------------

Trẻ em vốn hiếu động và ham chơi, nếu việc học tiếng Anh chỉ dừng lại ở bài vở thì trẻ sẽ rất mau chán và không đạt được hiệu quả cao.

Tại Novakids, việc lồng ghép các trò chơi tiếng Anh trong quá trình dạy học giúp trẻ cảm thấy hứng thú, tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, trẻ luôn cảm giác như đang được vui chơi khám phá trong quá trình học.

Những trò chơi giúp trẻ em có thể “học mà chơi, chơi mà học” không chỉ để chơi một mình, trẻ cũng có thể chơi cùng bạn bè, thầy cô và bố mẹ. Nhờ đó, vốn hiểu biết tiếng Anh cũng như kỹ năng phản xạ, hoạt động xã hội, tập thể của trẻ cũng sẽ phát triển hơn.

Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy tiếng Anh với đa dạng hoạt động còn giúp khuyến khích niềm yêu thích học tập, xây dựng ở trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh, bồi đắp những năng lực cần thiết để trẻ có thể phát triển tốt nhất cho cuộc sống hiện tại và tương lai.

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

 

STEAM: Mũi tên vị giác
13-05-2024

STEAM: Mũi tên vị giác

Chúc mừng sinh nhật
02-05-2024

Chúc mừng sinh nhật

THCS Bé làm bánh khoai lang mè đen
26-04-2024

THCS Bé làm bánh khoai lang mè đen

Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời
19-04-2024

Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời

 Thực hành cuộc sống
13-04-2024

Thực hành cuộc sống "Bé làm bánh bắp"

Tại Novakids, Bé học tiếng anh như thế nào?
09-04-2024

Tại Novakids, Bé học tiếng anh như thế nào?