Kể chuyện sáng tạo: Cây Táo

#CampusMinhQuang #Littlestar Kể chuyện cây táo. Workshop: Tạo hình đại dương trong mắt bé.

Mưa phùn bay, oa đào nở.

Ông trồng cây táo xuống đất. Bé tưới nước cho cây. Mưa tưới nước cho cây. Mặt trời sưởi nắng cho cây .

Con Gà Trống đi qua nói to:

Cây ơi! Cây lớn mau!

Thế là những chiếc lá non bật ra.

Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói to:

– Cây ơi! Cây lớn mau!

Thế là cây ra đầy hoa .

Một hôm, ông, bé, Gà, Bươm Bướm cùng nói to:

– Cây ơi! Cây lớn mau!

Thế là những quả táo chín ngon lành hiện ra.

Bé giơ áo ra, những quả táo chín ngon lành rơi đầy vào lòng bé.

Ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện cây táo nói về sự chăm chỉ chăm sóc của ông và cháu cũng như mong muốn cây táo phát triển của gà và bướm. Câu chuyện có ý nghĩa nói về sự lao động chăm chỉ và mong mỏi thành quả sẽ đạt như ý muốn.

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

Bé kể chuyện cây táo

 

Dạy Trẻ Trồng Cây
20-07-2024

Dạy Trẻ Trồng Cây

Tiếng Anh Mầm Non tại Novakids
15-07-2024

Tiếng Anh Mầm Non tại Novakids

Dạy trẻ kỹ năng phân loại rác
26-06-2024

Dạy trẻ kỹ năng phân loại rác

Thực hành kỹ năng nhặt rau. Thí nghiệm bè nổi trong nước.
19-06-2024

Thực hành kỹ năng nhặt rau. Thí nghiệm bè nổi trong nước.

Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024
03-06-2024

Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

STEAM: Mũi tên vị giác
13-05-2024

STEAM: Mũi tên vị giác